Arrangementer

i Bogsalonen, Jernbanegade 7, Frederiksværk.


Arrangementer i efteråret 2019

 

Torsdag d. 24. oktober kl. 19.00-21.00:

"Når piben får en anden lyd"

v/ forfatter og oversætter Niels Brunse

At oversætte skønlitteratur kræver viden om begge de kulturer, oversætteren skal bygge bro imellem, et solidt kendskab til begge sprogs finurligheder og faldgruber og en hel del stilsans. Niels Brunse fortæller om oversætterens arbejde læser lidt op af både berømte og halvglemte værker, som han har haft igennem maskinen.

Deltagergebyr 75 kr. – tilmelding i butikken eller på post@bogsalonen.net

 

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00-21.00:

"Qullissat – byen der ikke vil dø"

v/ journalist Søren Peder Sørensen

Qullissat blev grundlagt i 1924. Hele byen var bygget op omkring kulminen, og da den gav stigende økonomisk underskud, besluttede de danske myndigheder i 1968 at lukke byen, der med 1.400 indbyggere var Grønlands sjette største by. Søren Peder Sørensen har undersøgt baggrunden for beslutningen, og hvilke konsekvenser den fik for de berørte.

Deltagergebyr 50 kr. – tilmelding i butikken eller på post@bogsalonen.net

 

Tre filosofiske saloner

I den filosofiske salon mødes vi for sammen at filosofere over et alment begreb eller væsentligt spørgsmål. Salonerne indledes med et kort oplæg, og derefter bliver der forskellige former for samtale. Alle aftenerne ledes af filosof Thomas Ryan Jensen. Hver aften har sit selvstændige tema, så man kan deltage i en eller flere af dem.


26. september: Ansvar – 31. oktober: Konflikter – 21. november: Filosofiens dag


Der er plads til 30 deltagere pr. aften. Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00
Deltagergebyr 50 kr. (for medlemmer af Halsnæs filosoferer 30 kr.)
Tilmelding i butikken eller på post@bogsalonen.net