Opstand

At tro er menneskeligt, at tvivle guddommeligt
- Af Peter Rollins

99,95 DKK 199,95 DKK

stk.

157 sider, hæftet
Boedal 2012


Har kristendommen udviklet sig til blot at være en psykologisk krykke, vi må klamre os til, fordi vi ikke selv føler os i stand til at håndtere livet? Er Gud blevet et overnaturligt væsen, vi påkalder for at løse de problemer, vi ikke selv kan klare?

Det var nogle af de spørgsmål, den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer arbejdede med i sine sidste måneder i nazistisk fangenskab, inden han blev henrettet i april 1945. Siden da har hans skitseagtige overvejelser om en ”religionsløs tro” været genstand for ivrig debat.

I denne bog giver Peter Rollins sit bud på, hvordan en radikal tro, der bevæger sig udover religion, kunne se ud, og hvordan den har kraft til at skabe en radikalt ny form for kirke. Det handler – i pagt med Bonhoeffer – om en myndig tro, en tro på, ”at den Gud, der er med os, er den Gud, der forlader os”. Dermed bliver det en fraværets teologi, en ”sjælens mørke nat”, som Johannes af Korset beskrev det.

Afgørende er det, at en tro på korsfæstelsen og opstandelsen ikke blot handler om at acceptere historiske begivenheder; vi bliver ikke bare inviteret til at blive religiøse – at bekende eller tænke over Jesus’ død og opstandelse – men til at gennemgå denne død og opstandelse i vores eget liv. Leve i korsets og opstandelsens virkelighed, så det bliver til nyt liv, til OPSTAND.