På færde

Essays om natur, historier og tro
- Af Agnete Holm Hvidt

149,95 DKK

stk.

112 sider, indbundet
Boedal 2011
 

En vandring i Northumberland danner baggrund for disse eftertænksomme essays om natur, historier og tro.

Med sig i rygsækken har Agnete Holm Hvidt nogle af de fortællere, der på levende vis har beskrevet kirke og folk i det gamle England. Først og fremmest den engelske munk og historiker Beda. Men med på turen er også vores egen Grundtvig, der livet igennem var meget optaget og inspireret af angelsaksisk kristendom.

Læseren føres med ind i spændingsfeltet mellem keltisk kristendom, hedenskaben, som angelsakserne førte med fra Danmark, og den europæiske kirke. En vild natur blev i den tidlige middelalder rammen om et folkeslags møde med evangeliets oplysning og fred. Et møde, som stadig har konsekvenser. Men hvor længe vil en kristen indflydelse bestå?

Forfatteren får gennem sine fine iagttagelser og beskrivelser sagt noget vigtigt om kirkens identitet og væsen. For ”kirken er i bund og grund den samme til alle tider, men mødet med en fjern tids kirke kan blotlægge afgørende træk ved dens identitet, som i vores egen tid er underbelyste eller undertrykte.”

Agnete Holm Hvidt er sognepræst og cand.mag. i litteratur og religion – desuden foredragsholder og underviser med et grundtvigsk udgangspunkt – og en ivrig fodgænger.

Anmeldelser:

"En bog, som er god at slå op i, hvis vandreturen skal finde sted i det grønne England, ligesom den er god, når viden skal erhverves, spørgsmål afgøres og gamle kundskaber genopfriskes og ajourføres... 'På færde' indeholder læsefrugter af udsøgt bonitet, for Hvidt formår at genfortælle kort og koncist og at veje pro et contra, hvorfor bogen fortjener at blive læst med samme eftertænksomhed, som den er skrevet med." (Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad)

"Hele vejen krydret med øjebliksbilleder fra vandringen og refleksioner over kirke og kristendom med såval kras kritik som enkel, troværdig forkyndelse. Jeg varmer mig gennem bogen i særlig grad ved de steder, hvor fodgængeren og præsten går op i at tale et opbyggeligt ord og sideløbende, med karske ord, sparke til det, der i det nutidige trænger til et ordentligt spark... En yderst anbefalelsesværdig bog: køb den, læs den, giv den væk som gave. (Gudmund Rask Pedersen i Præsteforeningens Blad)