Og alt skal blive godt

- Af Grethe Livbjerg

199,95 DKK

stk.

221 sider, indbundet
Boedal 2009

 

”En dag i mørkningen var jeg på vej hjem. Pludselig blev alt lyst, som lå den lille by badet i et overnaturligt lys. Jeg stod stille, ved ikke hvor længe. Alt var strålende. Min verden udvidedes, de snævre religiøse rammer sprængtes. Alt var så meget større. Jeg fik et indre løfte: Engang!”

Allerede som barn mærkede Grethe Livbjerg en længsel efter noget større, noget mere, som hun ikke vidste, hvad var. Der skulle gå adskillige år, før hun fandt ind til længslens kilde, og endnu flere år før hun vovede at gå den vej, hun var kaldet til.

Og alt skal blive godt er en medrivende og åbenhjertig beretning om, hvordan en pige fra et snævert missionsk miljø på landet fulgte sin længsel og fandt sin vej ind i fællesskabet med Gud. Det er historien om et menneske, der gennem et langt liv har erfaret, at Gud har vendt mørke perioder med skilsmisse, depression og angst til noget godt. Og det er historien om en livsvej, der førte til opdagelsen af indre bøn og til et frugtbart virke som lærer og vejleder i kristen spiritualitet. På den måde er bogen også undervisning i bøn.

Grethe Livbjergs mangeårige virke som retræteleder og redaktør af tidsskriftet og hjemmesiden Levende Vand har givet hende en stor kontaktflade til kristne fra alle kirkesamfund. Hun er blevet et samlingspunkt i en ny økumenisk bevægelse, som søger tilbage til kirkens fælles rødder og på den måde er en opfyldelse af Jesu bøn om ”at de alle må være ét”.

Udgivet i samarbejde med Katolsk Forlag.